131.8 мянган ажилгүй иргэн байгаагийн 58.6 хувь нь эрэгтэйчүүд

2017-08-22 11:34:22

Монгол улсын үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн байдлын энэ оны эхний долоон сарын ажиллах хүчний судалгааны дүн гарчээ.

Судалгаанд ажиллах хүч буюу 15-аас дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 1.4 сая байгаагаас,

  • 54.1 хувь нь эрэгтэй,
  • 45.9 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.

Үүнээс 60.9 хувь нь хот, суурин газарт, 39.1 хувь нь хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа юм.

Ажиллагчид өмнөх оны мөн үеэс 9.4 хувь, эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам 2.5 хувиар өсөж, ажилгүй иргэд 0.1 хувиар буурчээ.Судалгааны дүнгээр 2017 оны 2 дугаар улиралд улсын хэмжээнд ажилгүй иргэд 131.8 мянгад хүрсэн бөгөөд

  • 58.6 хувь нь эрэгтэйчүүд,
  • 41.4 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.

Эдийн засгийн идэвхгүй нийт хүн амын

  • 33.2 хувь нь суралцагчид,
  • 28.4 хувь нь тэтгэврийнхэн болон өндөр настан,
  • 11.7 хувь нь хүүхэд асарсан,
  • 8.1 хувь нь гэрийн ажилтай,
  • 7.5 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа аж.